Nyheter Nyheter

Nyheter

View more
Hansson & Hertzell

Expertutlåtande: Spanska Fastighetsmarknaden 2024

Spanska fastighetsmarknaden 2024
6 Jan 2024
Den spanska fastighetsmarknaden har varit en fokuspunkt för både investerare, husägare och fastighetsentusiaster. 2023 upplevde marknaden en rejäl försäljning, men priserna lyckades hålla sig stabila.
När vi beger oss in i 2024 är det avgörande att undersöka trenderna, förändringarna och expertförutsägelserna som kommer att forma landskapet för fastigheter i Spanien.


Granskning av 2023:

Under 2023 upplevde den spanska fastighetsmarknaden en anmärkningsvärd utveckling. Höga räntor tenderar att bromsa bostadspriserna, men även om räntorna nådde så högt som 4,5 % 2023, fortsatte spanska fastigheter att vara värdefulla. Speciellt i Valencia / Alicante -området har det skett en ökning som åtminstone är i linje med inflationen.

Bostadspriserna upplevde en stadig ökning, driven av faktorer som ekonomisk återhämtning, behovet av bostäder med arbetsytor efter pandemin och ökad efterfrågan över utbud. Regioner som Torrevieja, Javea, Ibiza och andra kustområden såg särskilt stor tillväxt.

Spanska Fastighetsmarknaden 2024 Hansson Hertzell


Aktuella Spanska pristrender:

När vi går in i 2024 fortsätter pristrenderna att spegla en motståndskraftig marknad. Efterfrågan på bostäder är fortsatt stark, särskilt i stadskärnor och populära kustområden. Spaniens ekonomiska återhämtning, efter pandemin, främjar en positiv miljö för fastighetstransaktioner.

Stadsförnyelseprojekt påverkar prissättningen, med renoverade fastigheter som kräver en premie. Bristen på utbud av nybyggda fastigheter gynnar för närvarande återförsäljnings bostäder.

Dessutom vinner landsbygds- och förortshem med utrymme och bekvämligheter dragkraft, i linje med den växande betoningen på behovet av en annan fastighetstyp efter pandemin. Naturligt tilltal tycks ha väckt intresse hos många köpare.

Spanska Fastighetsmarknaden Huspriser 2024 Hansson Hertzell


Influenser på den Spanska fastighetsmarknaden:

Flera faktorer formar den spanska fastighetsmarknaden 2024. Ekonomisk stabilitet, räntor och statliga initiativ fortsätter att spela en avgörande roll. Tillströmningen av utländska investerare, lockad av Spaniens livsstil och investeringsmöjligheter, bidrar till marknadens dynamik.

Globala händelser påverkar också marknaden, med både positiva och negativa resultat. Positivt, i den meningen att Spanien verkar bo bra i det nuvarande globala klimatet, vilket gör det till ett attraktivt alternativ för nordeuropeiska länder och USA. Pågående händelser som påverkar räntor, underlättande av bolån och enkla transaktioner är dock ogynnsamma.


Förutsägelser för 2024:

2022 räknade med det högsta antalet köp sedan 2007, toppen av den senaste fastighetscykeln. Nästan 720 000 bostäder ändrades när efterfrågan skjutit i höjden. Under 2023 har försäljningen hittills varit konsekvent på grund av de tidigare nämnda påfrestningarna på lånevillkoren.

Experter förutspår dock att den spanska fastighetsmarknaden kommer att upprätthålla ett positivt momentum 2024. Med den ekonomiska tillväxten som förväntas bestå kommer efterfrågan på bostäder sannolikt att förbli robust. Stadsområden kommer att fortsätta att vara hotspots, men förorts- och landsbygdsfastigheter kommer också att få framträdande plats, som vi förklarade tidigare.

Integrationen av smarta hemteknologier och hållbara funktioner förväntas bli en standard i nya utvecklingar. Samlivsutrymmen, designade för att möta de förändrade behoven hos modern livsstil, kan komma att få ökad popularitet. Kommersiella fastigheter förutspås också få dragkraft, eftersom den växande ekonomin fortsätter att locka utländska investerare.

En intressant sak är att den kroniska bristen på utbud på mycket eftertraktade platser kan öppna upp en ny dörr till tidigare oupptäckta fastighetsaffärer. Spaniens största städer och turistområden som Barcelona, Madrid och Marbella påverkas av den stora efterfrågan genom höga priser. I år kan vi se en förändring mot kustområden som fortfarande är internationellt anslutna, som Valencia, Alicante och andra mindre samhällen belägna på norra Costa Blanca.

På samma sätt kan bristen på lättillgänglig nybyggnation inspirera människor att fokusera mer på redan färdiga återförsäljningsfastigheter. Lokala fastighetsmäklare ser redan ett ökat intresse för renoverade fastigheter och den klassiska spanska finca.

Spanska ekonomins tillväxt 2024 Hansson Hertzell


Bolåneräntor 2024:

När man ser fram emot 2024 finns det optimistiska tecken, med inflationen tillbaka på 3,5 %, och Europeiska centralbanken har hållit kurserna på 4 % för andra månaden i rad, efter 10 tidigare ökningar av inflationstakten (från juli 2022 till september 2023).

Mortgage Direct, en bolåneleverantör, observerade en märkbar ökning av efterfrågan på utländska bolån i Spanien 2023, möjligen på grund av mer attraktiva räntor jämfört med andra länder.

Prognoser tyder på en minskning av EURIBOR-räntor, stabilisering eller en nedgång i räntor och en förväntad stabilisering av fastighetsmarknaden. ING förutses en sänkning av ECB:s maximala ränta till 2,5 %, medan Bank Inter försäkrar en 12-månaders EURIBOR på 2,2 % i slutet av året.

Banksektorn anpassar sig till innovation inom bolåneprodukter för att förbli konkurrenskraftig, vilket återspeglar stabilitet. Valencia och Murcia lyfts fram som lovande investeringsområden på den spanska marknaden. Slutsatsen betonar en positiv utsikt för bolånemarknaden 2024.

Spanska Fastighetsmarknaden Euribor priser 2024 Hansson Hertzell

Euribor-räntor


2024 i ett nötskal

Viktiga intressanta platser för nästa år inkluderar:

· Stabila priser, med möjliga uppgångar i områden som Costa Blanca hotspots och Ibiza

· En fortsättning av höga räntor.

· En positiv prognos för bolånemarknaden.

· Ett ännu större gap mellan utbud och efterfrågan.


Rekommendationer för smarta inköp: 

1. Plats: Överväg att diversifiera dina fastighetsinnehav över olika regioner. Medan städer som Barcelona och Marbella är historiskt kända för sin potential, utforska områden som Valencia och Alicante, som kan erbjuda lukrativa möjligheter på grund av relativt utbud och internationella förbindelser.

2. Håll dig informerad om räntor: Håll ett öga på räntorna, som fortsätter att spela en betydande roll på den spanska fastighetsmarknaden. Den förväntade fortsättningen av höga räntor kan påverka överkomliga priser och påverka den övergripande dynamiken på fastighetsmarknaden.

3. Utforska återförsäljningsmöjligheter: På grund av den kroniska bristen på utbud av nya konstruktioner, överväg att ändra fokus till redan färdiga fastigheter.

4. Var beredd på dynamik mellan utbud och efterfrågan: Erkänn det ökande gapet mellan utbud och efterfrågan. Denna trend kan leda till unika möjligheter, särskilt i områden där efterfrågan ökar. Var flexibel i ditt tillvägagångssätt och var redo att anpassa din strategi baserat på utvecklande marknadsdynamik.

5. Var öppen för förorts- och landsbygdsfastigheter: Erkänn förorts- och landsbygdens växande framträdande plats. Den post-pandemiska övergången till distansarbete har ökat attraktiviteten för rymliga hem i lugna miljöer. Utforska områden med en balans mellan anslutning till stadens knutpunkt och en lugn livsstil.

6. Omfamna hållbarhet i nya utvecklingar: Integreringen av smarta hemteknologier och hållbara funktioner håller på att bli standard i nya utvecklingar. Leta efter fastigheter som ligger i linje med dessa trender, inte bara för deras miljövänliga tilltal, utan också för deras potential att attrahera framtida moderna, miljömedvetna köpare.

7. Navigera i stadsförnyelsezoner: Stadsförnyelseprojekt fortsätter att påverka prissättningsdynamiken. Utforska fastigheter i revitaliserade stadsområden, eftersom dessa platser ofta erbjuder en blandning av moderna bekvämligheter och potentiell uppskattning.

8. Överväg kommersiella fastigheter: Utforska potentialen för kommersiella fastigheter som en smart investering. Spaniens växande ekonomi lockar utländska investerare, och investeringar i kommersiella fastigheter kan erbjuda diversifiering och långsiktiga vinster.

9. Rådgör med lokala fastighetsmäklare: Ta kontakt med lokala fastighetsexperter för att få värdefulla insikter om regionala trender, kommande utvecklingar och oupptäckta fastighetsaffärer. Deras kunskap kan vägleda dig mot lönsamma investeringar och hjälpa dig att navigera i nyanserna på den spanska marknaden.

Kom ihåg att hålla dig informerad, omfamna mångfald och förstå de specifika influenserna på den spanska fastighetsmarknaden 2024 kommer att positionera dig för en framgångsrik och strategisk investeringsresa.

(Källor: BBVA, Tinsa, Business Insider, El Mundo, Euribor-kurser)

Välkommen till Hansson & Hertzell och världens hälsosammaste land!

Logo Hansson & Hertzell

Dela

Bostäder

WhatsApp
Ring mig om denna fastighet